Oznámenie o uložení zásielky-Ján Kurila, Slatvina bez súpisného čísla

Zverejnené
16. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júna 2021 − 16. júna 2021