Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Slatvina.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o uložení písomnosti Ján Kurila

Ján Kurila, Slatvina bez súpisného číslo

29.11.2021

Dátum uloženia 26.11.2021

Odberná lehota

Miesto uloženia OcÚ Slatvina

Odosielateľ Dôvera ZP, a.s. Bratislava

Adresát Ján Kurila, Slatvina bez súpisného číslo

Prílohy