Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slatvina.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.5.2023

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Radoslav Vojtkovský

Dodávateľ Obec Slatvina

Dodávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Dodávateľ - IČO 00329541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2023

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ovocinársky majetok Vojkovce, s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo 118, 053 61 Vojkovce

Objednávateľ - IČO 36211001

Dodávateľ Obec Slatvina

Dodávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Dodávateľ - IČO 00329541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

ID: 21/2023 – Obec Slatvina

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.4.2023

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ovocinársky majetok Vojkovce, s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo 118, 053 61 Vojkovce

Objednávateľ - IČO 36211001

Dodávateľ Obec Slatvina

Dodávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Dodávateľ - IČO 00329541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.4.2023

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Anpek Optix s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 47640693

Dodávateľ Obec Slatvina

Dodávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Dodávateľ - IČO 00329541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.3.2023

Suma s DPH 24,87 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Nationale - Nederlanden poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35691999

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.3.2023

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Patrik Mikula

Dodávateľ Obec Slatvina

Dodávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Dodávateľ - IČO 00329541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.3.2023

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Peter Kovalčík

Dodávateľ Obec Slatvina

Dodávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Dodávateľ - IČO 00329541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Energie2, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 46113177

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Almáši Andrej

Dodávateľ Obec Slatvina

Dodávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Dodávateľ - IČO 00329541

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.2.2023

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Poľovnícke združenie Sľubica - Slatvina

Dodávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Dodávateľ - IČO 35516054

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy