Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slatvina.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo

ID: 10/2023 – M. A. Company

2 880,00 €

2.2.2023

Začiatok účinnosti 3.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.2.2023

Suma s DPH 2 880,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ M. A. Company, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kurov 85, 086 04 Kurov

Dodávateľ - IČO 44220316

Prílohy

Zmluva o reklame

ID: 9/2023 – Profesionálny register s.r.o.

27.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Profesionálny register s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Michalská 9, 811 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 46938079

Prílohy

Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou centra voľného času

ID: 8/2023 – Obec Slatvina

27.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mesto Spišské Vlachy

Objednávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Objednávateľ - IČO 00329657

Dodávateľ Obec Slatvina

Dodávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Dodávateľ - IČO 00329541

Prílohy

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20196882

ID: 2023/7 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

25.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

ID: 6/2023 – Alphabet group s. r. o.

24.1.2023

Začiatok účinnosti 25.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Alphabet group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 11/C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o úvere č. 18/001/23

ID: 5/2023 – Prima banka Slovensko

17.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Prima banka Slovensko,a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina,

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Návrh poistnej zmluvy

ID: 4/2023 – Allianz - Slovenská poisťovňa

17.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151700

Prílohy

Kúpna zmluva 1/2023

ID: 3/2023 – Kaleta Milan

9.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Kaleta Milan, Kaletová Katarína

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2023 uzatvorená v súlade s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ID: 2/2023 – Obec Vojkovce

9.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Obec Vojkovce

Dodávateľ - Sídlo Vojkovce 37, 053 61 Vojkovce

Dodávateľ - IČO 00329754

Prílohy

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služby 004/2021 v zmysle §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

ID: 1/2023 – Obec Slovinky

5.1.2023

Začiatok účinnosti 6.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Obec Slovinky

Dodávateľ - Sídlo Slovinky 58, 053 40 Slovinky

Dodávateľ - IČO 00329550

Prílohy

Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 12/2023

ID: 17/2022 – EKOVER

30.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ EKOVER, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2022 -POH

ID: 16/2022 – EKOVER

30.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ EKOVER, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Dodávateľ - IČO 31691021

Prílohy