Preskočiť na obsah

Školstvo

Základná škola

Stručne z histórie školy v obci

1693

Už od roku 1693 sa spomína prvý učiteľ. Školu navštevovali aj deti z Vojkoviec, pravdepodobne to bola farská škola. Pri vyučovaní sa používal materinský jazyk – slovenský. Ešte začiatkom 20. storočia slatvinskú školu navštevovali Vojkovčania.

1830

Žiaci v škole sa učili čítať, písať a počítať. Zo začiatku vyučovanie bolo iba v zimných mesiacoch. Škola bola drevená a rok jej výstavby nie je známy. Roku 1830 patrón gróf dal postaviť novú školu tiež z dreva (1 izba byt, 1 učebňa, komora a pivnička). Škola stala v strede dediny pri ceste oproti starej fare.

1857

V roku 1857 bola realizovaná oprava školy. Okrem bytu pre učiteľa (1 izba, kuchyňa a komora) mala jednu izbu pre vyučovanie. Z uvedeného vyplýva, že škola bola jednotriedna.Vzhľadom na zvýšenie počtu žiakov bola v roku 1912 k jestvujúcej škole pristavená učebňa a kabinet so vstupnou chodbou (stará učebňa rozšírila byt učiteľa o veľkú izbu). Tak škola jestvovala  až do ukončenia prevádzky.

1868

Podľa zákona z roku 1868 bola školopovinná dochádzka od 6 do 12 rokov. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa aj v našej škole začalo pomaďarčovanie vyučovania. Podľa ústneho podania učitelia boli nutení vysvetľovať látku slovensky a maďarčina sa používala pri modlidbe a podobne

1922

Osemročná dochádzka bola zavedená v roku 1922. Škola v obci ostala cirkevnou – rímskokatolícka ľudová škola. Okrem nej niektorí žiaci vyšších ročníkov (6-8) navštevovali Meštiansku školu v Spišských Vlachoch (do školy dochádzali peši, cesta trvala cca 1 hodinu).

1975

Škola ukončila svoju činnosť v roku 1975. V súčasnosti deti do ZDŠ v Spišských Vlachoch dochádzajú autobusom.

Meno prvého učiteľa sa nezachovalo a nevieme ani  rok založenia školy. Od založenia školy do ukončenia sa vystriedalo 17 učiteľov. Zo začiatku to „boli učitelia bez vysvedčenia, ale s mnohou praxou uspôsobení“ – ako naznačila kanonická vizitácia.

Posledným učiteľom bol Jozef Meľuch rodák zo Spišských Vlách.

Materská škola

Personál Materskej Školy

Mgr. Jana Holotňáková – riaditeľka

Mgr. Dominka Hudáková – učiteľka

Jarmila Slivková – vedúca školskej jedálne

Anna Nováková – kuchárka

Marianna Ondášová – upratovačka