Preskočiť na obsah

Zrealizované projekty

 • marec – apríl 2014, – „Rozšírenie energetickej siete pre IBV Pánske v obci Slatvina“, výstavba siete, 
 • kolaudácia EE siete v lokalite Pánske, apríl – máj 2014,
 • výstavba prvej časti vodovodu pre IBV Pánske, máj – jún 2014,
 • výstavba prvej časti vodovodu pre IBV Hrabič, máj 2014
 • čiastočna rekonštrukcia obchodných priestorov v polyfunkčnom dome I. časť, august – september 2014,
 • od 1.7.2014 bola v obci zriadená predajňa Potraviny – Pekáreň Paciga s.r.o., SNV,
 • rekonštrukcia obchodných priestorov v polyfunkčnom dome II.časť apríl – máj 2015, presťahovanie obchodu,
 • realizácia projektu Kanalizácia Slatvina v spodnej časti obce – 1. etapa výstavby, október – december 2014,
 • úprava otvorených rigolov do stokového potrubia pre odvod dažďových vôd v časti pred RD 32 – 38, úprava terénu výstavbe kanalizácie I. etapa., júl 2015,
 • august 2015 – realizácia pouličného osvetlenia na novej ulici – Pánske,
 • september – november 2015 – rekonštrukcia priestorov prízemia Polyfunkčnej budovy č.s. 7, na hasičskú zbrojnicu – garáž IvecoDailyHasiči,
 • september 2015 – doplnenie požiarnej techniky, výstroja a výzbroja DHZ Slatvina hasičským vozidlom CAS 15 – Iveco Daily, striekačkou Tohatsu a výbavou ku striekačke, prac. uniformy, atď.,
 • 1., 2., 3., júl 2016 – oslavy 770. výročia prvej zmienky o obci Slatvina,
 • jún 2016 – výstavba betónového plota na nádvorí obecného úradu – južná strana, 
 • október 2016 – výstavba betónového plota na nádvorí obecného úradu – severná strana,
 • november 2016 – výmena plastových okien na bývalom MNV a v hasičskom klube
 • rok 2015 – 2016 realizácia DEUS – pokračovanie, dátové centrum miest a obcí z operačného programu informatizácia spoločnosti,
 • máj – október 2017 – 1. etapa – realizácia projektu v oblasti prevencie kriminality.“Kamerový systém v obci Slatvina“, optické siete,
 • leto  2017 – 1 etapa – sanácia nelegálnej skládky odpadu v katastri obce, 
 • jún – november 2017 – rekonštrukcia toaliet Obecného úradu, Kultúrneho domu, Športového klubu bowlingu,
 • 2018 – rekonštrukcia časti trasy – zmena trasy TKR rozvodu na ulici Jarok, Hrabič, Kamenec,
 • 2. polrok 2019 – plynofikácia Obecnej knižnice, Športovho klubu bowlingu, výstavba kotolne v priestoroch knižnice,
 • rekonštrukcia vodovodu z Envirobmentálneho fondu v časti Kamenec, Hrabič, Pánske, Jarok a Kozlík street, rok 2019