Preskočiť na obsah

Kultúra a šport

Folklórna činnosť v obci

Pre súčasnú a budúce generácie sa uchovávajú ľudové tradície už len príležitostne a v obci tohto času už nefunguje žiadna folklórna skupina.

V nie dávnej minulosti sa o folklórnu činnosť starali poväčšine mládež, resp. členovia Dobrovoľného požiarneho (teraz hasičského) zboru.

Išlo hlavne o poriadanie fašiangových hudobných zábav – „Fašengy“ – majálesov za dedinou.

„Dožinky“- žatevná slávnosť bola najprv poriadaná JRD Slatvina neskôr SŠM Slatvina.

„Regrúci“ poriadali poslednú regrútsku zábavu pred odchodom na výkon základnej vojenskej služby. Svadobné zvyky sa v prevažnej miere doposiaľ dodržiavajú na „Svadbách“, vitie pierok, družbovanie, odpytovanie, čepčenie nevesty, chodenie s perinami, atď.

Ďalej sa poriadala · „Katarínska zábava“ – zábava na Katarínu, · „Na Ondreja“ – liatie olova na Ondreja a na  „Vianoce“ – štedrá večera, chodenie po spievaní, koleda, atď.

V rokoch 1973 – 1976 v obci fungoval divadelný krúžok, ktorý poriadal občasne divadelné predstavenia a pozostával z prevažne z členov PO.

Detský folklór

O detský folklór sa v obci stará hlavne Materská škôlka v spolupráci s Obecným úradom v Slatvine. Kolektív detí vo veku do 6 rokov poriada občasne vystúpenia pri rôznych príležitostiach.

Učiteľky MŠ radi pracujú s deťmi a ešte viac ich teší to, že sa deti za krátku dobu naučili veľa riekaniek, vyčítaniek, piesní, hier i tancov.

Šport

Obec poskytuje športové vyžitie len v obmedzenom množstve. Organizácia zaoberajúca sa športovou činnosťou v obci nie je. 

Sú tu však vhodné komunikácie pre pešiu turistiku, cyklistiku, resp. horskú cyklistiku. „C“yklotrasa po modrej značke spája obce Slatvina, Vojkovce, Kaľava, Kolinovce, rekreačnú oblasť Zahura – miestna časť Sp. Vlach, ďalej mesto Spišské Vlachy, obec Oľšavku, až späť do Slatviny. Cyklotrasa vedie po spevnených asfaltových ako aj nespevnených poľných a lesných cestách.

V zimmnom období je možnosť využívať rekreačné klzisko pri ČOV,  kde dobrovoľníci pripravujú ľadovú plochu.

Detské ihrisko pre deti predškolského veku a  je verejnosti dosptupne na školskom dvore materskej školy. Vstup je povolený len v sprievode dospelej osoby. 

Plocha na mini futbal je umiestnená na pozemkoch Urbárskeho a pasienkového spoločenstva Slatvina. Ihrisko je viac-menej vhodné pre deti základných škôl. OcÚ už dlhodobo žiada fin. zdroje na výstavbu multifunkčného ihriska.