Dokumenty

Štatistiky týkajúce sa obce/Dokumenty

Zber separovaných zložiek odpadov 

Pozri tiež stránky združenia obcí SEZO – Spiš:   

www.sezospis.sk

Stránky Štatistického úradu SR

Štatistický úrad SR:  klikni tu

Majetkové priznania

Zverejnené 25. mája 2021.
Bez úpravy .