Preskočiť na obsah

Spolky a združenia

Inštitúcie na území obce

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Slatvina

 Sídlo: Slatvina, Slatvina 053 61

Valent Bagin, predseda, štatutárny zástupca
Pavol Legát, podpredseda
Ing. Peter Pačan, lesný odborný hospodár

+421 53 ……………………….
……………………….(zav/at)stonline.sk

Poľovnícke združenie Sľubica – Slatvina

Sídlo: Oľšavka, 053 61, IČO: 35 516 054, dátum vzniku: 23.01.1996

Igor Pukluš, predseda združenia
Ján Kandrik, hospodár


+421 53 …………………

 Dobrovoľný hasičský zbor

Sídlo: Slatvina 7, 053 61 Slatvina (budova Polyfunkčného domu)

Jozef Gonda, predseda DHZ
Patrik Mikula, tajomník DHZ                        

Miroslav Čurilla, podpredseda a veliteľ DHZ

Viera Leskovská, pokladník DHZ

+421 948 457 805 (OcÚ Slatvina)