Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Patrik Mikula

Zástupca starostu obce, Poslanec

Zdeno Adamkovič

Poslanec

Martin Čurilla

Poslanec

Radoslav Klešč

Poslanec

Lukáš Staňa

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 20. mája 2021.