Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Miroslav Gonda

Poslanec

Zdeno Adamkovič

Poslanec

Martin Čurilla

Poslanec

Peter Kozlík

Poslanec

Jaroslav Kekeľ

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 9. decembra 2022.