Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Slatvina.

Ochrana lesov pre požiarmi

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov, a to teplým, suchým a veterným počasím, pri ktorých vznikajú značné materiálne ale aj ekologické škody. Z hľadiska likvidácie požiaru sú najkomplikovanejšie lesné požiare, a to z dôvodu ťažko prístupného terénu, potreby nasadenia veľkého množstva síl a prostriedkov. Podľa štatistických výkazov najčastejšími príčinami vzniku takýchto  požiarov  sú… Čítať viac

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd avybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice predložil na Okresný úrad Košice,odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja(ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 5 ods. 1 zákona #. 24/2006… Čítať viac

Pomoc pre Ukrajinu

Vzhľadom na veľmi vážnu situáciu v Ukrajine, sme sa rozhodli aj v našej obci Slatvina zorganizovať zbierkunajpotrebnejších vecí. Čo potrebujeme : Zdravotnícky materiál – obväzy, antiseptiká, antivirotiká, lieky proti bolesti a protikrvácaniu, lekárničky, rukavice, teplomery, škrtidla, striekačky 5,10 Spacáky, posteľná bielizeň, vankúše, osušky, deky, pre deti – maľovanky, pastelky,fixy .. Hygienické potreby – mydlá, toaletný papier, dámske hygienické… Čítať viac

Oznam o obmedzení dodávky pitnej vody

Aquaspiš plus, s.r.o., oznamuje odberateľom, že z dôvodu poruchy na vodovode Slatvina (miesto poruchy ešte nie je známe) bude až do odstránenia regulácia dodávky vody. Žiadame odberateľov aby si skontrolovali vodovodne prípojky. Ďalšie informácie zverejníme v aktualitách alebo prostredníctvom SMS (treba sa zaregistrovať na odber SMS alebo emailov). Ďakujeme za pochopenie.

Oznámenie o prerušení prevádzky Obecného úradu

Oznamujeme občanom, že z dôvodu pozitívneho výsledku Ag testov zamestnancov Obce Slatvina, prerušujeme prevádzku Obecného úradu do 16.2.2022, príp. dlhšie podľa okolností. O obnovení prevádzky Vás budeme informovať na webovej stránke Obce ako aj SMS správami. Z organizačných a preventívnych (rýchle šírenie nákazy) dôvodov by bolo dobré, aby občania, ktoré majú výnimku s karantény, dodržiavali… Čítať viac

Oznámenie o prerušení vyučovania v Materskej škole Slatvina

Vážení rodičia milí žiaci, z dôvodu pozitívneho výsledku Ag testov zamestnancov Materskej školy, prerušujem prevádzku školy od 14.2.2022 do28.2.2022. O obnovení prevádzky Vás budeme informovať na webovej stránke Obce ako aj SMS správami. Z organizačných a preventívnych (rýchle šírenie nákazy) dôvodov výučby by bolo dobré, aby rodičia detí, ktoré majú výnimku s karantény, nechali svoje… Čítať viac

Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027 – oznámenie

Posudzovaný strategický dokument „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“ (ďalej aj ako len „Plán rozvoja VVaVK Košického kraja na roky 2021-2027“) je pripravovaný pre oblasť vodného hospodárstva, má významný vplyv na životné prostredie a vytvára rámec na schválenie činností uvedených v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006… Čítať viac