Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Slatvina.

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka V zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 zákona číslo 369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slatvina, ktoré sa uskutoční dňa 16. januára (pondelok) 2023 o 17:00 hod.             v  zasadačke Obecného úradu. PROGRAM Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie Schválenie programu Kontrola plnenia uznesení… Čítať viac

Povinnosť podania daňového priznania do 31.01.2023

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 je daňovník povinný podať osobne, elektronicky alebo poštou do 31. januára 2023. Daňové priznanie podávajú fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka 2022: • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2023 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,• predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2023 už nie… Čítať viac

Zmena úradných hodín od 01.01.2023

Úradné hodiny Pondelok     7.30  – 14.00 Utorok         7.30  – 15.30 Streda          7.30  – 15.30 Štvrtok        Nestránkový deň Piatok          7.30  –  11.30 Obedňajšia prestávka od 11:30-12:00

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Odvolanie mimoriadnej situácie na území obce Slatvina

Obec Slatvina             Na základe ust.  § 15 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov odvolávam dňa  26.8.2022 o 12.00 hod. na území Obce Slatvina M I M O R I A D N U     S I T U Á C I U . Dôvod : Pre neustále sucho, nedostatok zrážok, nízky stav výdatnosti… Čítať viac

Viac autobusových spojov v obci

S firmou Eurobus sme rokovali o návrhu navýšenia počtu spojov od 1.12.2022. Pripomienky k návrhu prosíme predložiť Obecnému úradu najneskôr do konca septembra. Spoje sú navrhnuté tak, aby boli pripojenia k vlakom.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území obce Slatvina

Obec Slatvina             Na základe ust.  § 15 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasujem dňa  9.8.2022.. o …..10.32  hod…………. na území Obce Slatvina M I M O R I A D N U     S I T U Á C I U . Dôvod : Pre neustále sucho, vysokých teplôt, nedostatok zrážok, nízky… Čítať viac

Nedostatok pitnej vody

Aquaspiš plus, s.r.o., oznamuje odberateľom, že z dôvodu nedostatku vodných zrážok, bude v obci Slatvina vyhlásený mimoriadny stav. Žiadame odberateľov aby šetrili výrazne s vodou. V prípade, že sa nepodarí obmedziť spotrebu, budeme občanov zásobovať výhradne cisternovým vozidlom a s odberom do nádob. Ďalšie informácie zverejníme v aktualitách alebo prostredníctvom SMS (treba sa zaregistrovať na… Čítať viac