Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Slatvina.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Covid-19 informácie

Najdôležitejšie zmeny platné od 20. marca 2021 do zoznamu čakateľov na termín očkovania sa môžu už prihlásiť aj osoby s vekom nad 55 rokov s očkovacou vakcínou AstraZeneca, predlžuje sa núdzový stav o 40 dní (do 28. apríla), v platnosti ostáva nočný zákaz vychádzania v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod., ruší sa výnimka… Čítať viac

Zverejnené 22.3.2021

Rozhodnutie o otvorení školy

Starosta obce Slatvina na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810, zo dňa 5. februára 2021 a v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 zo dňa 5. februára 2021 rozhoduje nasledovne: s účinnosťou od 8. februára 2021 a) obnovuje prevádzku v materských školách: Materskej škole Slatvina, Slatvina 63, 053… Čítať viac

Zverejnené 5.2.2021

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa Štatistický úrad SR, IČO 00166197, Miletičova 3, 824 67 Bratislava (ďalej len „úrad“) 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel.: 0918 936 010 resp. 02/50 236 403, e.mail : zodpovednaosoba@statistics.sk 3. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov v informačnom systéme na evidenciu požiadaviek (IS APV) je vykonanie prieskumu spokojnosti pre zabezpečenie… Čítať viac

Zverejnené 12.8.2020

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTEII.1 NázovPlán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)II.2 CharakterPlán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „PUM KSK“) je strategickýdokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potrebyKošického samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040a 2050. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa… Čítať viac

Zverejnené 24.6.2020