Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slatvina.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Dátum vystavenia 31.8.2023

Zodpovedná osoba Jana Orinčáková, administratívna pracovníčka

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ EL spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Radlinského 17A, 052 70 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31652859

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás malý rozbor vody z 3 vetiev

Suma s DPH 840,00 €

Dátum vystavenia 21.7.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Lívia Staňová, starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ CBS, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36754749

Prílohy

Popis

kniha Čarovná Spišská Nová Ves a okolie 40 ks

Suma s DPH

Dátum vystavenia 13.7.2023

Zodpovedná osoba Jana Orinčáková, administratívna pracovníčka

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Aqua Spiš plus s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 433, 053 23 Rudňany

Dodávateľ - IČO 46321942

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás výmenu vodomerov v obci Slatvina a prípojku k rodinnému domu

Suma s DPH

Dátum vystavenia 12.7.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Lívia Staňová, starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Firesystem, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa

Dodávateľ - IČO 44543697

Prílohy

Popis

Náradie – požiarna ochrana (dotácia)

Suma s DPH

Dátum vystavenia 16.6.2023

Zodpovedná osoba Jana Orinčáková, administratívna pracovníčka

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ EL spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Radlinského 17A, 052 70 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31652859

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás rozbor vody na koliformné baktérie

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.3.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Lívia Staňová, starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Ing. Oskár Gonda - prevádzkareň

Dodávateľ - Sídlo Ing. Kožucha 9, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 10760989

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás školenie vodičov – referenčné vozidlo

Suma s DPH 156,00 €

Dátum vystavenia 31.5.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Lívia Staňová, starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Alexander Lozovský BRIZ

Dodávateľ - Sídlo Celiny, 033 01 Liptovský Hrádok

Dodávateľ - IČO 10860061

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás kalenadáre 2024

Suma s DPH

Dátum vystavenia 18.5.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Lívia Staňová, starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ EL spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Radlinského 17A, 052 70 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31652859

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás malý rozbor vody

Suma s DPH

Dátum vystavenia 18.5.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Lívia Staňová, starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ MEASURING, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou

Dodávateľ - IČO 47323833

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás opravu a overenie vodomerov

Suma s DPH

Dátum vystavenia 17.5.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Lívia Staňová, starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ STATSTAV s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 621/11, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 43846246

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekoštrukcia obecných mostov, podľa cenovej ponuky zo dňa 11.5.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 26.4.2023

Zodpovedná osoba ,

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ ASSP-GEO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Heyrovského 4585/1, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama

Dodávateľ - IČO 53274318

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás pasportizáciu cintorína podľa cenovej ponuky zo dňa 26.4.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 26.4.2023

Zodpovedná osoba ,

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ ASSP-GEO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Heyrovského 4585/1, 841 03 Bratislava - mestská časť Lama

Dodávateľ - IČO 53274318

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás úpravu katas.dát podľa cenvej ponuky zo dňa 21.4.2023