Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slatvina.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.3.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Lívia Staňová, starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Ing. Oskár Gonda - prevádzkareň

Dodávateľ - Sídlo Ing. Kožucha 9, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 10760989

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás školenie vodičov

Suma s DPH

Dátum vystavenia 1.3.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Lívia Staňová, starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ PROJEX, projektové družstvo

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 329/6, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 00594008

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás zmenu v projektovej dokumentácii – Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy

Suma s DPH

Dátum vystavenia 20.12.2022

Zodpovedná osoba Mgr. Lívia Staňová, starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 31559123

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás prírodné drvené kamenivo na rok 2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 1.12.2022

Zodpovedná osoba ,

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ EL spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Radlinského 17A, 052 70 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 31652859

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás úplný rozbor pitnej vody s rádioaktivitou

Suma s DPH

Dátum vystavenia 7.10.2022

Zodpovedná osoba Vladislav Vrabel, Starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ JFinterier, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čsl. armády 1296/31, 052 01 Spišská Nová Ves

Dodávateľ - IČO 46050451

Prílohy

Popis

Rekonštrukcia javiska KD Slatina za dohodnutu cenu 600€ vrátane DPH. Vrátane výkopu zeminy, zavozu kamenivom, atď.

Suma s DPH

Dátum vystavenia 23.9.2022

Zodpovedná osoba Vladislav Vrabel, Starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Ján ZEMAN

Dodávateľ - Sídlo Lorencova 11, 053 42 Krompachy

Dodávateľ - IČO 37176528

Prílohy

Popis

Vyhotovenie polohopisu a výškopisu k projektu „Výstavba mosta Bugľovec – Slatvinský potok“

Suma s DPH

Dátum vystavenia 23.7.2022

Zodpovedná osoba Vladislav Vrabel, Starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Ján ZEMAN

Dodávateľ - Sídlo Lorencova 11, 053 42 Krompachy

Dodávateľ - IČO 37176528

Prílohy

Popis

Vyhotovenie GP na oddelenie pozemku ku kúpno – predajnej zmluve – Nákup pozemku pre obec Slatvina

Suma s DPH

Dátum vystavenia 20.10.2022

Zodpovedná osoba Vladislav Vrabel, Starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení

Dodávateľ - Sídlo Bielidlá 912/26, 053 04 Spišské Podhradie

Dodávateľ - IČO 34803289

Prílohy

Popis

Revízia plynových zariadení v MŠ a OcÚ Slatvina

Suma s DPH 15,73 €

Dátum vystavenia 12.10.2022

Zodpovedná osoba Vladislav Vrabel, Starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ IGAZ - PAPIER, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Železničná 714, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36351792

Prílohy

Popis

prevádzkový denník stroja 3 ks

Suma s DPH 432,00 €

Dátum vystavenia 5.10.2022

Zodpovedná osoba ,

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Dodávateľ - Sídlo Krátka 574, 049 51 Brzotín

Dodávateľ - IČO 31681051

Prílohy

Popis

Bio vrecká 200 ks

Suma s DPH

Dátum vystavenia 9.8.2022

Zodpovedná osoba Vladislav Vrabel, Starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Dodávateľ - IČO 36500968

Prílohy

Popis

Dodávka pitnej vody do obce Slatvina

Suma s DPH 560,52 €

Dátum vystavenia 5.8.2022

Zodpovedná osoba Vladislav Vrabel, Starosta

Objednávateľ Obec Slatvina

Objednávateľ - Sídlo Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Objednávateľ - IČO 00329541

Dodávateľ SLOVEL LEVOČA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nová 53, 054 01 Levoča

Dodávateľ - IČO 46916792

Prílohy

Popis

domové vodomery 10 ks