Preskočiť na obsah

Občianska vybavenosť

Obec má skolaudovanú čistiareň odpadových vôd a postavenú kanalizáciu v jednej tretine obce. Kanalizácia je naďalej vo výstavbe takže rodinné domy nie sú napojené na čistiareň.

Obec tiež prevádzkuje Televízny káblový rozvod z dôvodu nedostatočného televízneho terestriálneho signálu a je vlastníkom vodovodu ktorý prevádzkuje firma Aquaspiš plus, s.r.o., Rudňany.

Správcom pozemných komunikácií 4. triedy v celkovej dĺžke …… km  je rovnako Obec Slatvina.