Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Slatvina na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 00329541

DIČ: 2021331521

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.  3405393002/5600

Kontakt:

Obec Slatvina

Slatvina 63

053 61 SLATVINA

Tel.: 053/4495 186,

e-mail: obecslatvina@stonline.sk

Web adresa: www.slatvina.eu 

Výzvy na predkladanie ponúk – aktuálne

1.Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia chodníkov v obci Slatvina

Výzvu na predkladanie ponúk spolu s prílohami si môžete stiahnuť na www.verejne-obstaravania.sk pod názvom zákazky „Rekonštrukcia chodníkov v obci Slatvina“

2.Výzva na predkladanie ponúk – Detské ihrisko v obci Slatvina

Výzvu na predkladanie ponúk spolu s prílohami si môžete stiahnuť na www.verejne-obstaravania.sk pod názvom zákazky „Detské ihrisko v obci Slatvina“