Preskočiť na obsah

Projekt pozemkových úprav Slatvina

Upravené
21. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. augusta 2015

Projekt pozemkových úprav Slatvina – Spoločné zariadenia a opatrenia

Otváranie časti ponúk označených ako kritéria

V súvisloti s verejným obstáravaním na predmet zakázky „Projekt pozemkových úprav Slatvina – Spoločné zariadenia a opatrenia“, vyhláseným vo Vestníku verejného obstáravania č. 148/2015 dňa 29.7.2015 pod značkou 15615 WYP (ďalej len verejné obstáravanie), si Vám dovoľujeme oznámiťm že dňa 8.9.2015 o 14.00 hod. na adrese Obec Slatvina, Slatvina 63,    053 61 Slatvina, sa uskutoční otváranie časti ponúk označených ako „Kritéria“.

Slatvina, 27.8.2015

Mgr. Vladislav Vrábeľ, v.r.

starosta obce