Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

Upravené
20. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2019