Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Slatvina.

Verejná vyhláška – oznámenie

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 4  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov

Zverejnené 30.3.2019