Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Slatvina.

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTEII.1 NázovPlán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)II.2 CharakterPlán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (ďalej aj „PUM KSK“) je strategickýdokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potrebyKošického samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040a 2050. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa… Čítať viac

Zverejnené 24.6.2020

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja Aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb Košického samosprávneho kraja s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja, vrátane fondov EÚ. Úlohou strategického dokumentu je zadefinovanie podmieňujúcej regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja Košického samosprávneho kraja z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

Zverejnené 20.5.2020