Preskočiť na obsah

Overovanie dokumentov

Mgr. Jana Orinčáková

administratívny pracovník

jana.orincakova@slatvina.dcom.sk 0948 457 805

Osvedčovanie podpisov vykonáva odbor služieb občanom na pracovisku obecného úradu (v úradnej miestnosti) v pracovných dňoch, počas úradných hodín. Osvedčovanie je potrebné vopred osobne alebo telefonicky dohodnúť.

Na požiadanie navštevuje referentka ťažko chorých občanov počas úradných hodín v pracovných dňoch. Návštevu je potrebné vopred osobne alebo telefonicky dohodnúť.

V prípade neprítomnosti pracovníčky zastupuje:

starosta obce – len v súrnych prípadoch!

POTREBNÉ DOKLADY:
platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas

POPLATKY:

 • osvedčenie podpisu v úradnej miestnosti 2,- € (za každý podpis),
 • osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti OcÚ: 4,- € (za každý podpis),
 • osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (zväzovanie zmlúv): 4,- € (za každý podpis),
 • osvedčenie odpisu (fotokópie): 1,50 € (za každú začatú stranu),
 • osvedčovanie listín je podmiené vyhotovením kópie listiny na obecnom úrade našim zamestnancom z dôvodu odsúhlasenia textu na listine (rozhoduje zamestnanec),
 • platba za kopírovacie práce nie je v cene overenia listiny.

Platí sa v pokladni Obecného úradu, hotovosťou.

NEOVERUJEME:

 • fotokópie občianskych preukazov,
 • technické preukazy,
 • výpisy z listov vlastníctva,
 • geometrické plány,
 • mapy,
 • osvedčenia,
 • doklady s tzv. suchou pečaťou.


UPOZORNENIE:

 • zmluvy na overovanie podpisov musia byť zviazané, ak nie, platí osvedčovanie so zvýšenou náročnosťou,
 • zamestnanec Obce má právo odmietnúť overenie a odkázať klientov na notársky úrad.