Obecný úrad

Starosta obce: Mgr. Vladislav Vrábel
Adresa: Obec Slatvina
Slatvina 63
053 61 Slatvina

Telefón/Phone: +421 948 457 805

 E-mail adresa/address: obecslatvina@gmail.com 

Úradné hodiny: z dôvodu PN sú obmedzené otváracie hodiny!!!

Pondelok 8:00 – 13:00
Utorok 8:00 – 13:00
Streda 8:00 – 13:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 – 13:00

Mgr. Jana Orinčáková

admin. pracovníčka

+421 948 457 805

Ing. Vladimír Vaščák

kontrolór obce

+421 948 457 805

Ing. Mária Gmucová

stavebný úrad obce 

+421 948 457 805

Milí návštevníci, vítam Vás na stránkach obce Slatvina, kde poskytujeme informácie o jednej z najstarších obcí na území dnešného Slovenska. 

   Slatvina má zaujímavú históriu, kultúrne tradície a relatívne dynamickú prítomnosť. Okrem toho, že je jednou zo vstupných brán pohoria Branisko, má aj pomerne vhodnú polohu, ktorá je predpokladom ďalšieho napredovania. Je taktiež bezpečná, čo v súčasnosti oceňujú hlavne okrem obyvateľov aj turisti.

   V jej blízkom okolí sa nachádza množstvo historických a turistických lokalít. Z tých najznámejších je to Spišský hrad a Gotická cesta, ktorá spája významné historické a kultúrne pamiatky jednotlivých miest Spiša a Gemera. Ďalej je tu turistická vyhliadka na vrchole hory Sľubica, cca vo výške 1129 metrov nad morom, na ktorú vedie turistický chodník po žltej značke z obce a taktiež vynikajúci minerálny prameň Anna s uhličitanovo – železitou kyselkou. Určite zaujme aj cyklotrasa spájajúca členské obce mikroregiónu Sľubica.

   Verím, že po prelistovaní týchto stránok prejavíte záujem spoznať našu obec. 

Informácie o kompetenciách

Obec Slatvina je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace alebo vykonávajúce svoju činnosť na území obce. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastnými i zverenými finančnými zdrojmi. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len na základe zákona. Právnymi normami obce sú Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré upravujú pôsobnosť obce, práva a povinnosti občanov. Obec  kompetencie vykonáva samostatne podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Slatvina spravuje:

Obecný úrad,
Obecnú knižnicu,
Obecný hasičský zbor,
Obecný cintorín – pohrebisko a Dom posladnej rozlúčky

Obec Slatvina je zriaďovateľom  Materskej školy, Slatvina 63, Slatvina

                                                                                Mgr. Vladislav Vrábeľ, starosta obce

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 21. júna 2022.