Samospráva

Ako vybavíte

Dokumenty

Matrika

Občianska vybavenosť

Obecný úrad

Overovanie dokumentov

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .