Odpadové hospodárstvo

Kalendáre zvozu odpadov, separovaný zber z minulých rokov

Pozri tiež stránky združenia obcí SEZO – Spiš: www.sezospis.sk/

Zverejnené 26. mája 2021.
Bez úpravy .