Knižnica

OBECNÁ KNIŽNICA

Fond: cca 3100 knižných jednotiek

Počet evidovaných čitateľov: 90

Výpožičky ročne: 1300

Zodpovedná osoba: 

Zverejnené 25. mája 2021.
Bez úpravy .