Preskočiť na obsah

Hlásenie porúch

Porucha vodovodu

+421 948 457 805 počas pracovnej doby,

  • po prac. dobe kontaktujte starostu obce!

Pracovníci riešia nasledujúce situácie:

  • Hlásenie poruchy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
  • Hlásenie chýbajúceho kanalizačného poklopu
  • Hlásenie poruchy na domácej prípojke v prípade, že je potrebné uzatvoriť vodu na uličnom uzávere
  • Informácie o poruchách, resp. plánovaných odstávkach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
  • Hlásenie porúch vodomerov vo vlastníctve Aquaspiš plus, s.r.o., Obec Slatvina

Porucha verejného osvetlenia

 +421 948 457 805 počas pracovnej doby

Aj Vy môžete prispieť k bezpečiu v nočných uliciach.

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach vášej obce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt free icons electricPorucha dodávky elektrickej energie

Poruchová služba je vám k dispozícii Nonstop 24 hodín denne.

Na bezplatnom čísle Poruchovej služby 0800 123 332 vám nonstop 24 hodín denne poskytnú aktuálne informácie o poruchách a zároveň prijmu hlásenia o výpadkoch v dodávke elektriny.

           PORUCHOVÁ LINKA – PLYN

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!
Pohotovostná služba SPP – distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.

Poruchová linka – plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska:

  • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D,
  • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D,
  • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu),
  • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.

Len priama komunikácia s dispečerom SPP – distribúcia na Poruchovej linke – plyn – 0850 111 727 je preukázateľným dokladom pre príjem a evidenciu porúch.

Telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru, tzn. zákazník uhradí poplatok ako za miestny hovor na pevnú linku z ktoréhokoľvek miesta SR. Pri volaní z mobilnej siete je uplatňovaná sadzba príslušného mobilného operátora pre volania do pevnej siete.

Upozornenie:
Pracovníci pohotovostných služieb SPP – distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu.
Tie si zabezpečí zákazník u servisných, opravárenských spoločností.
 

Kontakt na monitorovacie centrá (MC):

 MC BratislavaMC Košice
AdresaMlynské nivy 44b
825 11 Bratislava
Rozvojová 6
040 11 Košice
Poruchová linka – plyn0850 111 7270850 111 727

Pre prípad nedostupnosti 0850 111 727 a pre volania zo zahraničia: +421-2-5869 9091.
Náklady na hovor sú v plnej miere hradené zákazníkom.