Záverečný účet Obce Slatvina za rok 2020

Zverejnené
13. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. októbra 2021 − 11. novembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy