Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniachVšeobecné záväzné nariadenie č. 1/2023