Referendum 2023

Zverejnené
15. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 15. novembra 2022
Kategória

Oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Referendum 2023:

jana.orincakova@slatvina.dcom.sk

Prílohy

Žiadne prílohy.