Preskočiť na obsah

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/ 2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach