Preskočiť na obsah

Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Slatvina č. 4/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska