Preskočiť na obsah

Návrh všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Slatvina