Menovanie zapisovateľa okrskovej komisie pre referendum 2023

Zverejnené
15. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 15. novembra 2022
Kategória

Prílohy