Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SLATVINA č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Slatvina