Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – oznámenie

Upravené
21. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2019

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 4  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov