Verejná vyhláška – oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Upravené
21. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2016