Stanovisko OR PZ Sp. Nová Ves k projektu organizácie dopravy akcie „Kráľovský MTB maratón“

Upravené
20. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2020