Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o otvorení školy

Upravené
20. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. februára 2021

Starosta obce Slatvina na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810, zo dňa 5. februára 2021 a v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 zo dňa 5. februára 2021 rozhoduje nasledovne:

s účinnosťou od 8. februára 2021

a) obnovuje prevádzku v materských školách:

Materskej škole Slatvina, Slatvina 63, 053 61

b) obnovuje prevádzku zariadenia školského stravovania.

Vladislav Vrábeľ, v. r.

starosta obce