Preskočiť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021- 2027″- predloženie oznámenia o strategickom dokumente