Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021- 2027″- predloženie oznámenia o strategickom dokumente

Upravené
20. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2020