Oznámenie o začatí územného konania

Upravené
21. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. januára 2019