Oznámenie o uvoľnení mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

Upravené
21. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. apríla 2019