Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Spišské Vlachy, zmeny a doplnky 1/2017

Upravené
21. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. februára 2018