Oznámenie o strategickom dokumente PHSR KSK na roky 2016 – 2022

Upravené
21. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. decembra 2015