Odvolanie III. stupňa a vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity na území obce Slatvina

Upravené
20. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2020