Návrh plánu kontrol HK obce na 1. polrok 2017

Upravené
21. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. októbra 2016