Preskočiť na obsah

Covid-19 informácie

Upravené
20. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2021

Najdôležitejšie zmeny platné od 20. marca 2021

 • do zoznamu čakateľov na termín očkovania sa môžu už prihlásiť aj osoby s vekom nad 55 rokov s očkovacou vakcínou AstraZeneca,
 • predlžuje sa núdzový stav o 40 dní (do 28. apríla),
 • v platnosti ostáva nočný zákaz vychádzania v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod.,
 • ruší sa výnimka zo zákazu vychádzania za účelom rekreácie v zahraničí.

Najdôležitejšie zmeny platné od 22. marca 2021

 • povoľuje sa prevádzka nekrytých a čiastočne krytých trhovísk,
 • spresňuje sa, že medzi prevádzky verejného stravovania, ktoré môžu zákazníkom vydávať jedlá a nápoje so sebou, patria aj stánky s trvalým stanovišťom,
 • okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb budú otvorené aj prevádzky iných finančných služieb,
 • po príchode zo zahraničia sa ruší výnimka z karantény pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19. Aj tieto osoby musia nastúpiť do povinnej 14 dňovej karantény.

Zákaz vychádzania

Aktualizované 20. marca 2021!Upozornenie

Od 20. marca 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021.

Najdôležitejšie zmeny platné od 20. marca 2021

 • v platnosti ostáva nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod.,
 • ruší sa výnimka zo zákazu vychádzania na cestu na rekreáciu v zahraničí

​​Uvoľňovanie, ako aj sprísňovanie opatrení sa začalo riadiť COVID automatom.

Od pondelka 8. februára je celé Slovensko v čiernej fáze (národný indikátor). Zároveň sa uplatňujú regionálne indikátory, ktoré rozdeľujú okresy a opatrenia v nich aktuálne do 4. stupňov varovania. Ich aktualizácia rezortom zdravotníctva prebieha každý utorok.

S uvoľnovaním opatrení súvisí aj zákaz vychádzania a jeho výnimky – kedy, kto a za akých podmienok môže opustiť svoju domácnosť.

Pre jednoduchšiu orientáciu v nariadeniach platných pre jednotlivé okresy podľa COVID Automatu Vám odporúčame navštíviť stránku DIGITÁLNY COVID Automat.

Cesta do práce alebo za účelom podnikania

Aktualizované 20. marca 2021

Zamestnávateľom sa nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich priestorov, avšak s určitými výnimkami. Táto povinnosť platí pre rôzne územia Slovenska od rôznych dátumov v závislosti od stupňa varovania podľa COVID AUTOMATU.

Môžem ísť do práce?

Áno, do práce môžete ísť, ak:

 • nemôžte vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti
 • ste zamestnanec – máte potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • ste podnikateľ – vykonávate podnikateľskú činnosť alebo inú obdobnú činnosť, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti
 • máte negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní a zároveň ako osoba patríte do III. alebo IV. stupňa COVID automatu alebo
 • máte negatívny výsledok testu nie starší ako 14 dní a zároveň ako osoba patríte do II. stupňa COVID automatu alebo
 • mátenegatívny výsledok testu nie starší ako 21 dní a zároveň ako osoba patríte do I. stupňa COVID automatu alebo
 • ste osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a máte o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo
 • ste osoba, ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo
 • ste osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

Pre cestu do práce neplatí obmedzenie pohybu po 20:00 hodine.

Viac informácii k obmezdeniu pohybu zverejnila vláda SR dňa 20.3.2021 v uznesení č.160/2021 (PDF, 345 kB) prijatom za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Som zamestnanec školy, alebo školského zariadenia. Môžem ísť do práce?

Áno, do práce môžete ísť, ak máte:

 • potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a:
  • máte negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní alebo
  • ste osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a máte o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo
  • ste osoba, ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo
  • ste osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

Ktoré osoby sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu pri vstupe do zamestnania alebo pri vykonávaní podnikateľskej činnosti?

 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu alebo osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 • osoba, ktorá bola v období predchádzajúcich 18-tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Podľa vyhlášky č. 47 (PDF, 741 kB).