Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Vzorová Obec.

Dobrovoľné testovanie COVID-19

Dobrovoľné testovanie COVID-19 občanov (vek 15 – 65 rokov) s trvalým a prechodným pobytom v obci Slatvina sa bude konať v meste Spišské Vlachy. Odberné miesto je situované v priestoroch Základnej školy, Komenského 6, pavilón „C“. Termín testovania bude v nedeľu, dňa 24.01.2021, v čase 8.00 – 12.00 (prestávka 12.00 – 13.00) a poobede v čase 13.00 –… Čítať viac

Informácie k plošnému testovaniu

Obec Slatvina, OS SR,  na základe dostupných informácií a relevantných usmernení vydáva pre testovanie obyvateľov na území Slovenskej republiky, na prítomnosť ochorenia COVID-19, v čase núdzového stavu tieto pokyny. Celoštátne testovanie obyvateľstva na území Slovenskej republiky, na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu sa uskutoční dňa  07.11.2020, sobota,  v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. (posledný odber). Po dohode… Čítať viac

Predprimárne vzdelávanie v materských školách

Predprimárne vzdelávanie v materských školách Materská škola Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od… Čítať viac