Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Slatvina.

Informácie ZŠ Komenského o nástupe žiakov

Vážení rodičia, chceli by sme Vás informovať, že po dohode  so zriaďovateľom, naša škola plánuje obnoviť na 1.stupni prezenčnú formu vyučovania od utorka  9. februára 2021.  V pondelok 08.02. sa budú pripravovať  priestory školy na výučbu a stravovanie (dezinfekcia).  Podmienkou otvorenia školy je pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním  žije v spoločnej domácnosti a pretestovanie zamestnancov školy .… Čítať viac

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy (zmeny od 25.1.2021) Na základe rozhodnutia krízového štábu KSK z dôvodu výrazného poklesu počtu prepravených cestujúcich bude od pondelka 25. januára 2021 až do odvolania v platnosti mimoriadny cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy.  Autobusové linky: 

Školské informácie

Školy pokračujú v režime ako doteraz Bratislava – 28. januára 2021 – Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Materské školy budú naďalej otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať… Čítať viac

Výsledky testovania

Výsledky testovania Dobrovoľné testovanie COVID-19 občanov (vek 15 – 65 rokov) s trvalým a prechodným pobytom v obci Slatvina sa konalo v meste Spišské Vlachy. Odberné miesto bolo situované v priestoroch Základnej školy, Komenského 6, pavilón „C“, nedeľa, dňa 24.01.2021. Celkový počet testovaných nám Mesto Spišské Vlachy neposkytlo, keďže údaje za testované osoby sa osobitne za jednotlivé obce nesledovali. Mesto Spišské Vlachy otestovalo za dva… Čítať viac

SODB 2021

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické. Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody:– presnejšie a kvalitnejšie údaje,– bezpečnosť,– šetrenie životného prostredia,– skrátenie času bezpečnosť… Čítať viac

Dobrovoľné testovanie COVID-19

Dobrovoľné testovanie COVID-19 občanov (vek 15 – 65 rokov) s trvalým a prechodným pobytom v obci Slatvina sa bude konať v meste Spišské Vlachy. Odberné miesto je situované v priestoroch Základnej školy, Komenského 6, pavilón „C“. Termín testovania bude v nedeľu, dňa 24.01.2021, v čase 8.00 – 12.00 (prestávka 12.00 – 13.00) a poobede v čase 13.00 –… Čítať viac

Informácie k plošnému testovaniu

Obec Slatvina, OS SR,  na základe dostupných informácií a relevantných usmernení vydáva pre testovanie obyvateľov na území Slovenskej republiky, na prítomnosť ochorenia COVID-19, v čase núdzového stavu tieto pokyny. Celoštátne testovanie obyvateľstva na území Slovenskej republiky, na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu sa uskutoční dňa  07.11.2020, sobota,  v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. (posledný odber). Po dohode… Čítať viac

Predprimárne vzdelávanie v materských školách

Predprimárne vzdelávanie v materských školách Materská škola Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od… Čítať viac