Preskočiť na obsah

Informácie k plánovaným prácam na základňovej stanici v katastri obce

Zverejnené 18.10.2021.

Kategória

Oznamujeme občanom, že v operátor O2 Slovakia začne v najbližších dňoch práce na modernizácii základňovej stanice v katastri obce Slatvina.

Stavba rieši rekonfiguráciu – modernizáciu existujúcej základňovej stanice a rádiového bodu. Navrhovaná modernizácia technologického zariadenia spočíva sa výmeny existujúcich antén za nové typu Hexaband a Highband, doplnení rádiových modulov a anténnych napájačov. Nové napájacie a optické káble medzi vnútornými jednotkami a rádiovými modulmi budú vedené po existujúcej káblovej trase.
Navrhovaná rekonfigurácia základňovej stanice bude prebiehať v dvoch etapách. V prvej sa namontujú nové antény typu Hexaband (3 ks) s pripadajúcimi RRU jednotkami vrátane napájacích a optických káblov. Odstránia sa existujúce antény (3 ks), multirádiové jednotky a koaxiálne káble. V druhej etape budú osadené nové antény typu Highband (3 ks) s RRU jednotkami (3 ks) vrátane napájacích a optických káblov.
Pre montáž nových antén budú použité nové výložníky. Pre montáž nových technologických zariadení budú použité nové výložníky.

Ďalej oznamujeme, že operátor Orange Slovensko rovnako začína na realizácií prác na existujúcej základňovej stanici v katastri obce Slatvina.

Na novej betónovej ploche pod prístreškom bude umiestnený technologický kabinet a na stožiari pod existujúcimi anténami O2Slovakia budú nainštalované nové dualbandové antény GSM/LTE.
Navrhovaná stavba bude slúžiť ako základňová stanica pre šírenie signálu spol. Orange Slovensko, a.s. Výstavbou tejto základňovej stanice (ZS) je zlepšenie pokrytia predmetnej lokality signálom GSM a LT,, a tým aj zvýšenie kvality mobilnej komunikácie.
Prepojenie ZS do celulárnej verejnej rádiovej siete GSM bude zabezpečené RR spojom. Výstavbou RR zariadenie bude zabezpečený obojsmerný prenos jednotlivých hovorových kanálov a tiež niektorých stavových veličín ZS a RR bodu do príslušnej stanice BSC a odtiaľ ďalšími prenosovými cestami do ústredia MSC.