Čipovanie odpadových nádob

Kategória

Oznamujeme občanom, že v najbližšej dobe (do konca mesiaca júl alebo prvý augustový týždeň v poobedňajších hodinách), bude prebiehať v obci čipovanie nádob na komunálny odpad.

O presnom dátume a čase budete informovaní prostredníctvom SMS alebo obecného rozhlasu. Odpadové nádoby musia byť vyložené pre domom na verejnom priestranstve.

Pracovníci označia nádobu a občania budú podpisovať preberací protokol.
V prípade,  že Vás naši pracovníci nezastihnú doma, je potrebné kontaktovať nás emailom alebo formou SMS správy na tel. číslach 0948 457 805, email: obecslatvina@gmail.com, resp. nadezda.kralova@slatvina.dcom.sk

Zverejnené 24. júla 2021.
Bez úpravy .