ZŠ Komenského Spišské Vlachy

Oznámenie o konaní zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

Zverejnené 25. marca 2021.
Upravené 2. júna 2021.