Preskočiť na obsah

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území obce Slatvina

Zverejnené 9.8.2022.

Obec Slatvina

            Na základe ust.  § 15 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasujem dňa  9.8.2022.. o …..10.32  hod…………. na území Obce Slatvina

M I M O R I A D N U     S I T U Á C I U .

Dôvod :

Pre neustále sucho, vysokých teplôt, nedostatok zrážok, nízky stav výdatnosti prameňov, je v celej obci je nedostatok pitnej vody.

Slatvina, 9.8.2022

                       

                                                                                                Mgr. Vladislav Vrábeľ v.r.

starosta obce