Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 25. júna 2022.
Upravené 27. júna 2022.